Muovipalokatkot

Läpiviennit

Muovipalokatko

Muovipalokatko

Nykymääräysten mukaan palo-osastoivien rakenteiden läpi saa viedä erilaisia putkituksia sekä johdotuksia, mikäli palo-osaston osastoivuutta ei olennaisesti heikennetä.

Muoviset viemäri- ym. putket ovat nykyään yleisiä niiden helpon käsiteltävyyden ja muokattavuuden ansiosta. On kuitenkin syytä muistaa, että muovi on sulava ja palava aine.  Muoviputkien läpiviennit ovat nykymääräysten mukaan uudis-, saneeraus- ja korjausrakentamisen yhteydessä suojattava tulipalon varalta.

Palokatkotukku Parkkinen tekee myös muoviputkia käytettäessä osastoinnin oikeaoppisesti: muoviputken ja rakenteen väli tiivistetään, jonka jälkeen muoviputken ympärille osaston rajaan asennetaan palomansetti. Palotilanteessa oikein asennettu palomansetti sulkee muoviputken ja toimii palokatkona.

Vaihtoehtoisesti eri toimittajilta löytyy erilaisia ratkaisuja ympäröivän rakenteen mukaisesti. Ammattilainen toimii suunnitelmien mukaisesti ja toteuttaa ratkaisut hyväksytysti tuoteperheestä riippumatta.