Palosuojaus

Teräsrakenteiden palosuojaus

Rakenteiden palosuojaus

Rakenteiden palosuojaus

Yrityksemme on myös erikoistunut teräsrakenteiden palosuojaukseen. Palosuojauksia on erityyppisiä, lähtien aina palosuojamaalauksesta erityyppisiin palosuojalevytyksiin. Suomen teräsrakentamisyhdistys on hyväksynyt eri palosuojausmateriaalit yhteisten normituksien alle. Rakennesuunnittelija tai urakoitsija laskee käytettävän palosuojaus materiaalin vahvuuden käyttäen teräksen profiilin, koon ja kriittisen lämpötilan kautta laskettavaa palosuojavahvuutta. Usein vaihtoehtoina on eri tyyppinen palosuojaus. Silloin on syytä urakoitsijalta varmistaa kustannustehokkain vaihtoehto, ja kuitenkin ottaa samalla huomioon myös kohteen ulkonäkö.

Palokatkolevyt