Laadun tekeminen alkaa asiakastarpeen tunnistamisesta

Uudis- ja saneerausrakentaminen

Uudiskohteissa käytettävien rakenteiden ja niitä läpäisevien tekniikoiden tunteminen mahdollistaa juuri kohteeseen sopivan tuoteperheen ja palokatkoratkaisujen valinnan. Vanhan ja uuden tekniikan yhdistäminen saneerauskohteissa ei aiheuta ongelmia asiaa tuntevalle palokatkosuunnittelijalle. Kustannustehokkaan ja myös loppukäyttäjää palvelevan suunnittelun ja asennuksen toteutamme aina tehokkaasti ja nopeasti.

Kiinteistöhuolto & kunnossapito

Kiinteistön kunnossapito vaatii laajaa vanhojenkin rakenteiden tuntemista. Myös vanhat läpivientien tiivistystekniikat ja tuotteiden tunnistaminen auttavat hyvää suunnittelua. Hyvällä suunnittelulla saavutetaan kustannustehokas loppuratkaisu. Teemme myös kiinteistöjen kartoituksia sekä kunnossapitosuunnitelmia.

Sairaalat

Sairaaloissa ja hoitolaitoksissa palokatkojen suunnittelu ja toteutus vaativat erityisosaamista. Kohteeseen valittavien tuotteiden pitää olla helposti ja turvallisesti läpimentäviä, jotta ylläpito on helppoa ja nopeaa. Valitsemme aina yhdessä tilaajatahon kanssa kohteeseen soveltuvat parhaat ratkaisut. Me osaamme ja autamme oikeiden tuotteiden ja ratkaisuiden valinnassa.

Teollisuus

Teollisuudella on usein omia erityistarpeita. Kun tiedetään tilaajan tahto ja käyttöympäristö, pystytään tuotevalinnoilla vaikuttamaan ylläpitoon ja sitä myötä kustannuksiin. Juuri oikeat täsmälleen kohteeseen soveltuvat tuotteet ja ratkaisut säästävät kustannuksia sekä tehtäessä että ylläpidossa. Me autamme ja toteutamme yhteistyössä tilaajan kanssa kohdekohtaiset teollisuuden kunnossapitosuunnitelmat.

Suunnittelu yhteistyökumppanimme PKT-turva Oy:n toimesta

  • Erityisosaaminen, CE-merkityt ETA-hyväksytyt rakenneratkaisut
  • Tunnetaan alan viranomaisvaatimukset, eri tuotteet ja tuotteiden käyttömahdollisuudet
  • Valitaan aina asiakasta palvelevin vaihtoehto – kosteus, elintarvikekelpoisuus, hygienia, paineenkesto, Leed, breeam, jne
  • Suunnitellaan ratkaisut niin, että jälkisuunnittelun tarve minimoidaan

Kohteeseen piirretään palokatkojen sijaintikartat sekä suunnitellaan läpivientidetaljit