Ympäristösuunnitelma

Ympäristötyötämme ohjaa pienyrityksille räätälöity IS0 9001.2000 -laatujärjestelmä.

Järjestelmää muokattiin siten että se soveltuu rakennustyömaaolosuhteisiin, joissa toimimme hyvässä yhteistyössä usean eri yrityksen ja heidän ympäristöpolitiikkansa mukaisesti. Meidän toimintaamme ohjaa usein yhteistyökumppaniemme toimintatavat ja -ohjeet. Jotta oma toimintamme tukisi yhteistyökumppaneidemme toimintaa, kannamme tietoisen vastuun toimintamme ympäristövaikutuksista ottamalla ympäristönäkökohdat huomioon liiketoiminnassamme ja päätöksenteossamme. Yksi tärkeimmistä kriteereistä tuotevalinnoissamme on tavarantoimittajan ympäristöpolitiikka. Haluamme omalla toiminnallamme vaikuttaa ympäristökuormituksen vähentämisen käyttämällä pienen hiilijalanjäljen jättäviä tuotteita. Toimintamme merkittäviä ympäristönäkökohtia ovat:

• Ympäristövastuu: Jokainen yrityksen työntekijä vastaa omaan työhönsä liittyvistä ympäristöasioista annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi sopimuksen teossa huomioidaan tilaajan antamat ohjeet ja määräykset.

• Ympäristön suojelu

• Jätteiden käsittely

• Kuljetus / valitaan kuljetusvälineet, joilla on pienempi kulutus ja hiilijalanjälki 

 

Ympäristön suojelu:

  • Yritys toimii voimassaolevien ympäristöä koskevien lakien, asetusten, ohjeiden ja suositusten mukaisesti sekä noudattaa paikallisten viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä.

Jätteiden käsittely:

  • Rakennus- ja korjausjätteet viedään tilaajan kanssa sovittuun paikkaan. Jätteet erotellaan luokituksien mukaisesti asianmukaisiin keräyspaikkoihin. Käyttämiemme palokatkotuotteiden jäteluokitus on normaali sekajäte. Tuotteet eivät sisällä vaarallisia aineita. Kuivat ja kovettuneet palokatkotuotteet voidaan hävittää normaalin sekajätteen mukana. Kovettumattomat palokatkotuotteet toimitetaan ongelmajätelaitokselle.

Kuljetus:

  • Tuotteet, työkalut ja asennusmiehistö kulkevat samalla kulkuneuvolla. Kulkuneuvot valitaan polttoainetaloudellisuuden mukaisesti. Miehistön siirtymisiä kohteista toisiin pyritään yhdistämään. Ympäristöasiat ovat osa yrityskulttuuriamme. Ympäristönsuojeluasioita ja toimintamme ympäristövaikutusten tuntemista ylläpidetään jatkuvalla henkilöstön koulutuksella ja tiedottamisella.

Structural fire safety
Firestops and fire protection

Me haluamme toimia niin, että lopputulokseen on tyytäväinen niin asiakas kuin mekin työn toteuttajana...

Uusia ja kunnossapitoa eri kohteisiin, kuten sairaaloihin, teollisuuteen ja oppilaitoksiin.